Termeni & Condiții pentru programul de loializare Score for More®

Programul de beneficii “SCORE FOR MORE” a fost creat de GENCO TRADE S.R.L, adresa: Str. Biharia nr. 67-77, (complex METAV), Sect.1, București, se adresează clienților adulți din cadrul magazinelor INTERSPORT România și se referă la înregistrarea și analiza achizițiilor efectuate de clienții de mai sus, ca membri ai programului, atât pentru ei cât și pentru membrii familiilor lor. Scopul programului de beneficii “SCORE FOR MORE” este, pe de o parte, recompensarea clienților INTERSPORT Romania, care aleg INTERSPORT Romania pentru achiziționarea articolelor sport pentru ei și familia lor, iar pe de altă parte, analiza și investigarea tendinței de cumparare a clienților săi (categoriile de produse selectate, rata de vizitare, tipul de produse selectate, răspunsul la ofertele generale și personalizate, etc.), astfel încât gestionarea listei de clienți a companiei să poată fi îmbunătățită, iar compania va fi capabilă să furnizeze produse și servicii care să se potrivească mai bine cu baza de clienți.

 

1. EMITEREA CARDULUI DE MEMBRU – UTILIZAREA CARDULUI

 

 • Cardul fiecărui membru este și rămâne în proprietatea societății emitente “GENCO TRADE SRL”, iar titularul său este obligat sa îl returneze la cerere.
 • Cardul membrului nu este transmisibil. Transferul cardului este interzis în orice mod. La primirea cardului, se completează un formular cu privire la datele personale ale titularului, la casele de marcat ale magazinelor INTERSPORT Romania sau online pe site-ul: https://scoreformore.intersport.ro
 • Membrul are dreptul să folosească cardul în rețeaua de magazine INTERSPORT România, întotdeauna în termenii specificați în fiecare moment de “GENCO TRADE SRL” și comunicați participantului la program.
 • Cardul de membru nu este card de credit sau debit. Membrul care prezintă cardul nu poate efectua tranzacții monetare, cu excepția beneficiilor, stabilite și comunicate de către GENCO TRADE SRL. Obligația membrului pentru a câștiga sau răscumpăra puncte este sa prezinte cardul “Score for More” la casa de marcat.
 • Fiecare participant castigă cate 1 punct pentru fiecare 5 (cinci) lei cheltuiți în magazinele INTERSPORT din România. Punctele acumulate pot fi răscumparate integral sau parțial, în funcție de alegerea participantului. În cazul în care membrul returnează un produs dintr-o tranzacție care conține răscumpărarea punctelor, punctele respective nu pot fi returnate în contul membrului la returnarea produsului.
 • Cardul, numărul de puncte și dreptul de reducere nu pot fi returnate pentru o rambursare în numerar. În funcție de numărul de puncte acumulate de participant acesta le poate răscumpăra și poate primi o reducere, corespunzatoare pragului valoric atins, pentru achiziționarea de produse.
 • Cardul de membru și programul de beneficii sunt valabile doar in rețeaua de magazine INTERSPORT din România.

 

2. EXPIRAREA – ÎNCHEIEREA

 

  • Cardul de membru îi acorda titularului beneficii atât timp cât programul “Score for More” este in derulare. GENCO TRADE SRL își rezervă dreptul de a schimba durata acestei perioade la discreția sa și / sau să înceteze în orice moment, fără notificare prealabilă sau justificare, prezentul acord cu membrul (sau să interzică orice utilizare a cardului)
  • GENCO TRADE SRL are dreptul de a modifica unilateral orice termen al acestui acord, incluzând metoda de calcul a punctelor, pragurile valorice, precum și valorile de răscumpărare aferente, precum și modificarea sau încetarea programului de beneficii “Score for More”. Orice astfel de modificare va fi comunicată titularului prin orice mijloace de comunicare adecvate, la datele de contact completate de titular în formularul de înscriere in magazinele INTERSPORT Romania sau pe site-ul https://scoreformore.intersport.ro. Prin programul “Score for More” participantul posesor de card câștigă beneficii. Aceste beneficii vor fi desemnate de catre GENCO TRADE SRL care își rezervă dreptul de a modifica programul de beneficii. Orice astfel de modificare va fi anunțată pe site-ul https://scoreformore.intersport.ro
  • Dacă membrii nu și-au răscumpărat punctele bonus timp de 18 luni de la ultima tranzacție, GENCO TRADE SRL își rezervă dreptul de a șterge numărul total de puncte. GENCO TRADE SRL va notifica participanții la program, la intervale regulate, numărul actual de puncte disponibile, precum și data expirării, prin e-mail trimis la adresa menționată în formularul de înscriere sau prin SMS trimis la numarul de telefon furnizat. Nu mai târziu de 3 luni înainte de expirarea punctelor, participantul v-a fi informat printr-un SMS către numărul de telefon mobil, cu condiția ca membrul sa fi înregistrat un număr de telefon valid.
  • GENCO TRADE SRL își rezervă dreptul de a înceta valabilitatea cardului de bonus oricând în caz de abuz sau tentativă de fraudă. În acest caz toate punctele acumulate vor fi șterse imediat și toate privilegiile anulate. Cardul va fi retras și returnat participantului doar în cazul în care are o justificare absolut valabilă.
  • În cazul în care un membru cere retragerea din programul de fidelizare “Score for More”, GENCO TRADE SRL va păstra datele cu caracter personal ale membrului timp de 30 de zile de la revocarea participării sale, pentru a-și asigura interesele legale.
  • În cazul în care nu se utilizează cardul pentru o perioadă de timp mai mare de 4 (patru) ani de la ultima tranzacție efectuată cu cardul “Score for More”, cardul va fi dezactivat. GENCO TRADE SRL va comunica data dezactivării cardului cu 3 (trei) luni înainte de data dezactivării cardului prin e-mail la adresa menționată sau printr-un mesaj scris (SMS) către numărul de telefon mobil menționat.

Cardul poate fi înlocuit în caz de pierdere, furt sau deteriorare, doar în magazinele INTERSPORT Romania.

 

3. DATE PERSONALE

 

3.1. Baza legală a prelucrării, notificării și actualizării datelor.

Compania cu numele GENCO TRADE SRL, cu sediul in București, Str. Biharia nr 67-77, Complex Metav, este administratorul datelor personale ale membrului și controlează prelucrarea acestora pe site-urile și în magazinele sale. GENCO TRADE SRL informează participantul și membrul programului recunoaște că a luat la cunoștință urmatoarele:

3.1.a Pentru prelucrarea datelor participanților la programul de beneficii “Score for More” așa cum este descris mai jos, ne bazăm pe urmatoarele temeiuri juridice:

  • Pentru realizarea scopului prezentului acord și a cardului “Score for More”, recompensarea membrului cu puncte și beneficii din achizițiile sale și investigarea și analiza tendinței generale de cumpărare a clienților noștri, este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de participant în momentul înregistrării în program și înregistrarea tranzacțiilor sale.
  • Interese Legale: Este necesară o formă de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru optimizarea serviciilor furnizate de GENCO TRADE SRL (Prelucrarea datelor statistice și neidentificabile), pentru detectarea încercarilor de fraudă sau a utilizarii abuzive a cardului de membru, în ceea ce privește asigurarea intereselor legale ale GENCO TRADE SRL GENCO TRADE SRL își rezervă, de asemenea, dreptul de a furniza membrilor regulat informații prin contact prin telefon, poștă, comunicare prin E-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare adecvat la datele de contact obținute în mod corespunzator în momentul înregistrării în programul de beneficii “Score for More”, despre produsele și serviciile companiei, în ceea ce privește relația lor comercială și condiția ca membrul sa nu ridice obiecții față de această comunicare. Aceste informații pot include furnizarea de informații despre produsele și / sau ofertele și / sau competițiile companiei, comunicare pentru efectuarea de sondaje privind îmbunătățirea produselor și serviciilor companiei frunizate membrilor săi, precum și orice alte activități promoționale pentru îndeplinirea unor scopuri similare.
  • Autorizare – Consimțământ: Membrul este invitat să își acorde consimțământul special, clar și liber pentru analiza comportamentului individualizat al consumatorului, în scopul de a-i trimite corespondență comercială cu oferte personalizate pentru produse sau servicii ale GENCO TRADE SRL, în conformitate cu preferințele membrilor, cu sau fără intervenție umană, astfel încât membrul să poată primi notificări și oferte personalizate de la GENCO TRADE SRL, care se potrivesc mai bine profilului și preferințelor membrilor.

În orice caz, membrul își rezervă dreptul de a selecta mijlocul de comunicare pentru primirea notificărilor și a acțiunilor promoționale prin intermediul contului personal pe site-ul https://scoreformore.intersport.ro. , in meniul “Managementul comunicării”.

3.1.b. Membrul are dreptul, dar și obligația de a accesa, corecta și actualiza datele sale personale, așa cum este descris în detaliu la punctul 3.2.d și este obligat să informeze cu promptitudine compania GENCO TRADE SRL cu privire la:

– Orice schimbare de adresă înregistrată prin telefon, e-mail sau prin intermediul contului personal “Score for More” (https://scoreformore.intersport.ro.).
– Orice schimbarea a numărului de telefon mobil înregistrat numai prin contul său personal “Score for More” cu o parolă de confirmare online. Având în vedere că numarul său de telefon mobil poate constitui un cod de identificare pentru înscrierea în contul său personal “Score for More” (https://scoreformore.intersport.ro.), GENCO TRADE SRL nu își asuma nicio responsabilitate în cazul în care participantul nu a fost notificat de schimbarea numărului său de telefon mobil.

 

3.2. Procesarea,tipul și destinația datelor cu caracter personal – Drepturile membrilor

 

3.2.a. Prelucrarea datelor cu caracter personal. GENCO TRADE SRL va procesa datele personale ale membrilor, acestea fiind înregistrate de el în formularul de înscriere sau actualizate, ca mai sus, pentru a beneficia de serviciile programului “Score for More”

3.2.b. Tipul de date cu caracter personal: Datele personale solicitate pentru participarea la programul de beneficii “Score for More” de la membri sunt următoarele:

Câmpuri obligatorii: Nume, prenume, număr de telefon mobil, orașul de reședință, adresă de e-mail;
– Câmpuri opționale: Adresă de reședință, cod postal, județ, data nașterii, activități sportive preferate

i. Mai exact, datele personale prelucrate de GENCO TRADE SRL sunt următoarele:
Pentru colectarea de puncte și recompensarea membrului cu puncte și beneficii din achizițiile sale, investigarea nivelului de satisfacție al membrului, studiul și analiza tendințelor de cumpărare generale ale clientului său, în programul “Score for More”, datele care pot fi prelucrate de GENCO TRADE SRL sunt urmatoarele:

 • Prenume
 • Număr de telefon mobil
 • Produse achiziționate
 • Ani de participare la program
 • Suma tranzacțiilor (în cifre)
 • Cheltuieli efectuate la achiziții
 • E-mail
 • Adresă
 • Cod postal
 • Județ
 • Data nașterii

ii. Pentru analiza comportamentului consumatorului în scopul transmiterii corespondenței sale comerciale cu oferte personalizate despre produsele și / sau serviciile furnizate de SC GENCO TRADE SRL în conformitate cu preferințele membrilor cu sau fără intervenție umană, astfel încat membrul să poată primi notificări și oferte personalizate oferite de GENCO TRADE SRL, care se pot potrivi mai bine profilului și preferințelor sale, GENCO TRADE SRL poate prelucra în continuare urmatoarele date:

 • Frecvența vizitelor
 • Produse achiziționate
 • Date demografice(adresă, sex, data nașterii)
 • Participarea la acțiuni promoționale
 • Raspuns la mijloacele de comunicare
 • Activități sportive preferate

iii. Membrul este informat că datele sale personale pot fi supuse procesării de catre GENCO TRADE SRL, chiar și fără consimțământul său în cazul în care societatea își îndeplinește obligațiile legale, de exemplu atunci când datele relevante sunt solicitate de către autoritățile fiscale cu privire la controale sau în scopul îndeplinirii obligațiilor și intereselor sale legale, cum ar fi în cauzele aduse în fața autorităților administrative sau judiciare

iv. De asemena, membrul este informat că, în scopul comunicării intre GENCO TRADE SRL și membrul respectiv, compania prelucrează datele de contact înregistrate de membru. În plus, atunci când notificările privind modificările termenilor programului de beneficii “Score for More” sunt trimise membrilor prin SMS / E-mail cu hyperlink, adresa IP a dispozitivului electronic al membrului (telefon mobil, tabletă, computer etc.) pot fi înregistrate ca dovadă că membrul a primit notificarea.

3.2.c. Destinatarii datelor: În ceea ce privește datele necesare pentru satisfacerea fiecăruia dintre scopurile de prelucrare de mai sus și în ceea ce privește sarcinile fiecărui destinatar, destinatarii datelor membrilor pot fi:

i. Angajații responsabili ai GENCO TRADE SRL

ii. Autoritățile de audit fiscal, în cazul unui audit.

iii. Compania cu denumirea QIVOS – WE CREATE CUSOMER LOYALTY SA, care oferă servicii CRM și care a intreprins, printre altele, înregistrarea, notificarea și întreținerea bazei de date conținând datele membrilor ca procesatori în numele GENCO TRADE SRL și în conformitate cu instrucțiunile și ordinea înregistrată a societății de mai sus și / sau orice altă societate care va furniza în viitor catre GENCO TRADE SRL aceleași servicii care înlocuiesc sau colaborează cu societatea de mai sus

iv. Parteneri externi care furnizează servicii de call-centre și servicii de analiză a datelor, cărora le sunt transmise datele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor și furnizarea de servicii membrilor în condiții restrictive, limitări și proceduri stricte. La înregistrarea și prelucrarea datelor personale ale membrilor, angajații și agenții GENCO TRADE SRL, respectă în totalitate prevederile Regulamentului General European 679/2016 privind protecția datelor, precum și legile române în vigoare în ceea ce privește protecția datelor.

3.2.d. Drepturile membrilor: În ceea ce privește datele necesare pentru satisfacerea fiecăruia dintre scopurile de prelucrare de mai sus și în ceea ce privește sarcinile fiecărui destinatar, destinatarii datelor membrilor pot fi:

Fiecare membru, în calitate de persoana vizată, poate exercita în orice moment drepturile sale, astfel cum acestea sunt prevăzute în Regulamentul General de protecție a datelor 679/2016 UE, mai precis în articolele 12-23 și în legislațiile naționale, în special:

i. Dreptul de a primi informații și a accesa datele prelucrate de GENCO TRADE SRL;

ii. Dreptul la limitarea procesării datelor sale;

iii. Dreptul de a corecta sau șterge o parte sau toate datele sale personale;

iv. Dreptul de a se opune, ridica obiecții în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

v. Dreptul la mobilitate a datelor personale.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate de catre membru după cum urmează:

În ceea ce privește dreptul / obligația de acces și corectare / completare a datelor cu caracter personal, compania oferă membrilor săi în program opțiunea de revizuire, corectare / completare a datelor cu caracter personal:

În ceea ce privește dreptul la mobilitate a datelor cu caracter personal, GENCO TRADE SRL oferă membrilor săi din programul “Score for More” opțiunea de a primi datele lor personale și / sau de a le transmite unui alt controlor utilizând formatul indicat de responsabilul cu protecția datelor, depunând o cerere relevantă la adresa de e-mail scoreformore@intersport.ro sau la dpo@intersport.ro sau trimiterea unei scrisori către GENCO TRADE SRL, la Str. Biharia, Nr. 67-77 Complex Metav, Sect. 1 București.

În cazul exercitării oricaruia dintre drepturile menționate mai sus ale membrilor, GENCO TRADE SRL va lua toate măsurile pentru satisfacerea cererii în termen de 1 (o) lună de la data depunerii cererii. Într-un astfel de caz, membrul este informat că minimul datelor sale personale necesare este păstrat și menținut pentru garantarea intereselor legale ale societății.
Ștergerea membrului din programul “Score for More” poate fi efectuată dupa cum urmează:

– Printr-o solicitare prin intermediul contului său personal pe site-ul https://scoreformore.intersport.ro și în meniul Întrebari → Întrebari Generale
– Prin trimiterea unei scrisori relevante la GENCO TRADE SRL, Str. Biharia Nr. 67-77, Complex Metav, Sect. 1 București.
– Prin e-mail la adresa: https://scoreformore.intersport.ro.

3.2.e. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele membrului vor fi păstrate și prelucrate de GENCO TRADE SRL până când membrul anulează cadrul “Score for More”. Cu toate acestea, unele date personale necesare privind tranzacțiile membrilor , precum și notificare, consimțământul și renunțarea la consimțământul membrului la prelucrarea datelor pot să rămână și să fie păstrate ca informații despre asigurarea membrilor dovada legalității procesării datelor de catre GENCO TRADE SRL și garantarea revendicărilor legale ale parților

3.2.f. Date de categorie specială: Membrul este informat că GENCO TRADE SRL nu colectează și nu solicită divulgarea datelor personale sensibile (date de categorie specială) pentru cardul de membru “Score for More”

3.2.g. Obligația de transparență: Pentru orice informații despre datele sale, precum și despre prelucrarea și protecția acestora, membrul se poate adresa agentului de protecție a datelor de la GENCO TRADE SRL, la adresa de e-mail dpo@intersport.ro sau la telefon : 0040312285450 și dacă acesta se considera nesatisfacut de raspunsul său, membrul este informat despre dreptul său de a se adresa autorității de supraveghere competente (Autoritatea pentru Protecția Datelor, www.dataprotection.ro / anspdcp@dataprotection.ro, B-dul G-r Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sect. 1 București)

3.2.h. Măsuri de protecție tehnică și organizatorică: GENCO TRADE SRL, procesatorii angajați de acesta și agenții / asistenții săi pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor sale aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru o protecție cât mai bună a datelor cu caracter personal, împotriva oricăror daune accidentale sau ilicite, pierderea, modificarea, divulgarea ilegală sau accesul la acestea și, în general, împotriva oricărei prelucrări ilegale a datelor cu caracter personal (inclusiv a accesului la distanță), precum și pentru asigurarea redresării disponibilității datelor și a accesului la acestea. Aceste măsuri vizează garantarea unui nivel de siguranță care să acopere riscul care poate afecta datele specifice, luând întotdeauna în considerare tipul și importanța datelor, evoluția tehnologiei, costul aplicării și natura, domeniul de aplicare, cadrul și scopurile fiecărei prelucrare specifică, aplicând în același timp proceduri pentru evaluarea eficienței acestor măsuri tehnice și organizatorice. În orice caz, GENCO TRADE SRL, prelucratorii angajați de acesta și agenții / asistenții săi pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor sale, sunt obligați să respecte obligația de confidențialitate, prin urmare sunt obligați să păstraze confidențial datele personale ale membrilor și să nu dezvăluie sau să permită oricarei terțe părți accesul la aceste date fără notificarea prealabilă a membrului, cu excepția cazurilor prevazute în mod explicit de lege.

GENCO TRADE SRL declară că nicio altă utilizare a datelor personale ale membrului nu va fi efectuată în alte scopuri, cu excepția celor menționate în acești termeni, fără notificarea prealabilă și, dacă este necesar, acordul explicit.

 

4. Termeni pentru revendicarea punctelor bonus din programul “Score for More”

 

 • Membrii au dreptul să își revendice punctele, cu condiția că soldul relevant al punctelor creditate și disponibile să fie cel puțin egal cu numărul de puncte înscrise în suma de reducere solicitată de membru. În acest scop, membrul trebuie să poata calcula suma totală a punctelor care i-au fost creditate și, de asemenea, disponibilă. Membrii nu au nici dreptul de a inlocui o parte sau toate punctele colectate cu numerar, nici de a revendica punctele în numerar.
 • În cazul în care membrul returnează toate produsele sau o parte din produsele achiziționate de el și de la care a obținut puncte, atunci punctele corespunzătoare valorii restituirii vor fi retrase din cont.
 • Membrii pot obține discountul selectat în orice magazin al rețelei INTERSPORT din România, cerând să revendice punctele respective.
 • De fiecare dată când membrul revendică puncte corespunzatoare unui prag de reducere, un număr egal de puncte sunt deduse din soldul punctelor disponibile. Reducerea se aplică doar la achiziționarea de produse din rețeaua magazinelor INTERSPORT din România. Achizițiile cu ajutorul unei reduceri obținute prin revendicarea de puncte sunt excluse din dreptul de rambursare. Reducerea nu poate fi schimbată cu numerar. Pentru a avea dreptul la reducere, ar trebui sa efectuați achiziții cu o valoare egală sau mai mare decât reducerea. Trebuie remarcat faptul că GENCO TRADE SRL își rezervă dreptul de a modifica sistemul de calcul al punctelor precum și numarul de puncte necesare pentru revendicare de către membru.

În cazul în care cardul de membru “Score for More” a fost deteriorat sau uzat, punctele adunate până la declararea evenimentului respectiv sunt transferate pe noul card al membrului, care va fi ridicat din orice magazin fizic al rețelei INTERSPORT și pe care membrul îl va putea folosi după ce va apela Serviciul de asistență Tehnică pentru membri la numărul 021.201.1183 (de luni până vineri 10:00 – 15:00) și va solicita transferul punctelor. În cazul în care se utilizează cardul înainte de transferul punctelor deja adunate, transferul nu va putea fi finalizat. În cazul în care cardul este furat sau pierdut, dispariția acestuia trebuie declarată direct. Orice punct rascumparat până la declararea dispariției nu pot fi înlocuite sau recuperate.